Angajament privind protecția datelor cu caracter personal

a. Angajamentul nostru privind protecția datelor cu caracter personal

Societatea Sonae Sierra SGPS, S.A. va utiliza întotdeauna în mod responsabil, corect și transparent datele cu caracter personal ale utilizatorilor prezentului website (“Utilizatorii”). Acest angajament este asumat în relația de zi cu zi cu investitorii, partenerii, clienții și furnizorii noștri. Confidențialitatea și securitatea datelor pe care ni le încredințați reprezintă una dintre prioritatile noastre.

Suntem transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal și limităm preluncrarea lor la ceea ce este necesar. Vă informăm cu privire la modul în care folosim datele dvs. cu caracter personal și le protejăm prin adoptarea celor mai bune practici din domeniul securității și protecției datelor cu caracter personal.

În cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt colectate, stocate, folosite, transmise sau eliminate de către alte organisme care efectuează prelucrarea acestora în numele nostru, le solicitam același nivel de protectie și securitate.

b. Cine este Operatorul

Societatea SONAE SIERRA SGPS, S.A., cu sediul în Lugar do Espido, Via Norte, 4470-177 Maia, înregistrată la Registrul Comerțului ca persoană juridică sub codul unic de înregistrare 502 290 811, cu un capital social de 162.244.860 €, denumită în continuare, pe scurt, Sonae Sierra, în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor și al legislației complementare privind protecția datelor cu caracter personal aflate în vigoare în țările în care operează, este Operatorul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm la momentul înregistrării și navigării dvs. pe acest website.

c. Ce date cu caracter personal putem colecta

Termenul de „date cu caracter personal” se referă la ansamblul de informații cu privire la dvs. care ne permit să vă identificăm în mod direct sau indirect.

Website-ul este destinat în exclusivitate persoanelor fizice cu vârsta de peste 16 ani și nu va putea fi utilizat decât de acestea. Nu prelucrăm în mod voluntar și conștient datele personale ale copiilor. Dacă vom lua la cunoștință că am colectat date personale ale copiilor, vom proceda imediat la ștergerea acestora. Vă solicităm să ne contactați dacă luați la cunoștință că am colectat ori prelucrat datele personale ale copiilor.

În momentul în care veți trimite un mesaj pe website-ul nostru, vă vom colecta în mod obligatoriu urmatoarele date: numele, adresa de poștă electronică și numărul de telefon.

Dacă veți dori, în momentul transmiterii cererii ne puteți furniza și alte date personale, însă acestea nu sunt necesare.

Comunicarea datelor dvs. cu caracter personal nu constituie o obligație legală sau contractuală însă lipsa furnizarii datelor obligatorii poate avea drept consecință imposibilitatea de a vă oferi un răspuns.

d. Cum și de ce folosim datele dvs. cu caracter personal

Folosim datele dvs. cu caracter personal în scopul de a vă oferi informații ca răspuns la solicitările trimise de dvs. prin intermediul website-ului.

Prelucrăm datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin intermediul website-ului pe baza consimțământului pe care ni-l dați în momentul în care ne transmiteți cererea.

e. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal doar pe durata de timp necesara pentru a raspunde solicitarilor dvs. și a îndeplini obligațiile legale.

La sfârșitul perioadei de păstrare, datele dvs. personale vor fi anonimizate sau distruse/eliminate în condiții de siguranță.

f. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Pentru a oferi un răspuns cererilor adresate de dvs., ar putea fi necesar să comunicăm datele dvs. personale altor companii din cadrul grupului Sonae Sierra, stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene. Transmiterea datelor dvs. către țări terțe se face doar pe baza consimțământului dvs. Impunem tuturor companiilor implementarea de măsuri de securitate corespunzătoare pentru protejarea datelor dvs. cu caracter personal.

În cazurile impuse de lege, putem fi nevoiți să divulgăm datele dvs. personale autorităților.

g. Care sunt drepturile dvs. și cum vi le puteți exercita

Aveți dreptul să ne solicitați, în condițiile prevăzute de lege:

  1. informații suplimentare cu privire la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal;
  2. accesul la datele dvs. cu caracter personal;
  3. să transmitem altei entitati datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat;
  4. sa rectificam sau sa completam datele dvs. cu caracter personal;
  5. ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
  6. încetarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care vă opuneți acestui lucru;
  7. restricționarea modului de procesare a datelor dvs. cu caracter personal
  8. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

În exercitarea drepturilor dvs. sau în cazul în care aveți vreo întrebare cu privire la modul în care folosim datele dvs. cu caracter personal trebuie să ne contactați prin următoarele modalități:

- online, prin completarea formularului.
- la urmatoarea adresa de e-mail: dataprotection@sonaesierra.com.

Puteți depune reclamații la autoritatea de supraveghere.

h. Actualizări ale prezentului Angajament

Acest angajament de protecție a datelor poate fi actualizat, fapt ce va fi comunicat.

Data Versiune Limba Comentarii
14/11/2018 0.1 Română versiune inițială