Υπηρεσίες Βιωσιμότητας

Σχετικά με μας

Ως μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στον τομέα των ακινήτων, έχουμε οικοδομήσει τη φήμη μας χάρη στη μακροχρόνια εμπειρία μας στην εφαρμογή υπερσύγχρονων λύσεων στα ακίνητα και απολαμβάνουμε ιδιαίτερη αναγνώριση από τους συνεργάτες και τους πελάτες μας.

Μέσω μιας ολιστικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης, οι υπηρεσίες μας επί της βιωσιμότητας καλύπτουν το σύνολο του κύκλου ζωής του κτιρίου, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων, από την αξιολόγηση και την άμβλυνση των κινδύνων έως και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της βέλτιστης στρατηγικής σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας.

Γιατί είμαστε ο συνεργάτης που θα επιλέξετε;

 • Προσφέρουμε μια ολιστική προσέγγιση στην όλη διαχείριση κινδύνων και ανθεκτικότητας, βοηθώντας τους πελάτες να θέσουν προτεραιότητες στις επιλογές τους και, ως εκ τούτου, να προστατεύσουν τις αδυναμίες και ευπάθειες στις κτιριακές δομές.
 • Εργαζόμαστε σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές και διαθέτουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο από εμπειρογνώμονες, το οποίο σε κάθε περίπτωση συνεργάζεται στενά με τους πελάτες μας για την επίλυση των πολύπλοκων προκλήσεων της βιωσιμότητας, προσφέροντας πάντα ρεαλιστικές λύσεις σε κάθε έργο σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της ESG.
 • Η διεπιστημονική μας ομάδα προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας, να μειώσουν τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους και να θωρακίσουν αποτελεσματικά για το μέλλον τα λειτουργικά τους περιουσιακά στοιχεία, καθώς επίσης και να αποκαλύψουν την πραγματική βιώσιμη αξία τους.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Για πελάτες που στοχεύουν στη συμμόρφωση και στις αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης κινδύνων:

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

 • Υποστήριξη χορηγώντας άδειες για την ανάπτυξη του έργου
 • Αξιολόγηση συμμόρφωσης προς τις κείμενες διατάξεις περί ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

 • Διενέργεια μελετών επί κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων
 • Εφαρμογή δέουσας επιμέλειας ως προς την αξιολόγηση της ασφάλειας, της υγείας και των περιβαλλοντικών ελλείψεων ώστε να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι και οι ανάλογες ευκαιρίες
 • Διεξαγωγή αξιολόγησης κινδύνου και κατάρτιση του αντίστοιχου σχεδίου μετριασμού για τους ακόλουθους τομείς: κλιματική αλλαγή και οικονομικές και τεχνολογικές συνέπειες αυτής, πυρκαγιά και ασφάλεια, κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον
 • Διενέργεια μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 • Σχεδιασμός και φάση κτιριακής κατασκευής
 • Φάση λειτουργίας
 • Και οι δύο φάσεις

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΟΣΤΟΥΣ

Για τους πελάτες που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν το κόστος για να παρέχουν κίνητρα για επενδύσεις, αυτές είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Βιώσιμος σχεδιασμός κτηρίου
 • ύστημα διαχείρισης ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

 • Σύγκριση κατανάλωσης ενέργειας και νερού
 • Κατάρτιση προγραμμάτων ενεργειακής και υδατικής απόδοσης
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακού ελέγχου
 • Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΠΕΡΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για πελάτες που αναζητούν την καλύτερη οδό και εργαλεία για να απελευθερώσουν τη βιώσιμη αξία τους σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία:

ESG ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

 • Προσδιορισμός των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων και των ευκαιριών οι οποίες σχετίζονται ειδικότερα με την επιχειρηματική σας στρατηγική μέσω μιας ουσιαστικής αξιολόγησης
 • Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των ενδιαφερόμενων μερών και κατάρτιση μιας στρατηγικής δέσμευσης
 • Ανάπτυξη μιας ESG στρατηγικής για το περιουσιακό σας στοιχείο ή το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων, ώστε να αξιοποιήσετε τη στρατηγική της επιχείρησής σας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 • Ανάπτυξη στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή με στόχο την υλοποίηση ενός κτιρίου σχεδόν μηδενικού ενεργειακού υπολοίπου
 • Αξιολόγηση αποτυπωμάτων άνθρακα
 • Ανάπτυξη σχεδίου βελτιστοποίησης των αποτυπωμάτων άνθρακα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

 • Λήψη πιστοποιήσεων πράσινου κτιρίου όπως οι BREEAM και LEED
 • Λήψη πιστοποιήσεων υγιεινής κατασκευής κτιρίου όπως η WELL
 • Λήψη πιστοποιήσεων συστημάτων ασφαλείας, υγείας και περιβάλλοντος, όπως η OHSAS 18001 και το ISO 14001

Κύρια ουσιαστικά διαπιστευτήρια

 • Οι πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης θεσπίστηκαν για πρώτη φορά το 1999 και από τότε τις βελτιώνουμε συνεχώς. Το 2019, η εταιρεία μας κατάφερε επιτυχώς να αποφύγει ένα κόστος ύψους 16,7 εκατομμυρίων ευρώ (€), λόγω της εφαρμογής μέτρων για τη διαχείριση της ενέργειας, του νερού και της αποτελεσματικότητας των αποβλήτων.
 • Στην ανάπτυξη νέων εμπορικών ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων των πύργων γραφείων), 27 εργοτάξια της Sonae Sierra έχουν λάβει επιτυχώς την πιστοποίηση ISO 14001, 11 έχουν πιστοποιηθεί με την πιστοποίηση OHSAS 18001/ISO 45001 και 2 έχουν λάβει πιστοποίηση Πράσινου Κτιρίου οικολογικής κατασκευής (DGNB και BREEAM).
 • 6 ακίνητα του τομέα λιανικής πώλησης ακινήτων είναι πιστοποιημένα με την πιστοποίηση BREEAM κατά τη χρήση.
 • Από το 2005 έχουν ληφθεί 52 πιστοποιήσεις ISO 14001 για εν λειτουργία εμπορικά κέντρα και από το 2008 έχουν ληφθεί πιστοποιήσεις OHSAS 18001 για 48 εν λειτουργία εμπορικά κέντρα.
 • Από το 2003 και εντεύθεν, η κατανάλωση νερού μειώθηκε κατά 35%, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 54% (από το 2002) και το ποσοστό ανακύκλωσης (από το 2002) βελτιώθηκε κατά 249% (47%) από 19% σε 66%.

Sustainability Insights

Elsa Monteiro Head of Sustainability


Daniel Santos Sustainability Business Development


ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ?

Επικοινωνήστε μαζί μας. Η ομάδα μας είναι πάντοτε πρόθυμη να σας εξυπηρετήσει!