Φυλλάδια

Εταιρικό Φυλλάδιο


Διατίθεται μόνο στα αγγλικά.

Download PDF

Υπηρεσιών Διαχείρισης Ακινήτων

Διατίθεται μόνο στα αγγλικά.

Download PDF

Υπηρεσιών Ανάπτυξης

Διατίθεται μόνο στα αγγλικά.

Download PDF

Υπηρεσιών Διαχείρισης Επενδύσεων

Διατίθεται μόνο στα αγγλικά.

Download PDF

Υπηρεσίες Βιωσιμότητας

Διατίθεται μόνο στα αγγλικά.

Download PDF

Key Facts


Διατίθεται μόνο στα αγγλικά.

Download PDF

Bright

Πρόγραμμα Ενεργειακής Απόδοσης από το Φυλλάδιο Υπηρεσιών Βιωσιμότητας

Διατίθεται μόνο στα αγγλικά.

Download PDF

Food Halls & Markets Services Key Facts

Διατίθεται μόνο στα αγγλικά.

Download PDF

Mixed-Use projects Services Key Facts.

Διατίθεται μόνο στα αγγλικά.

Download PDF

Download our Refurbishment Services Key Facts.

Διατίθεται μόνο στα αγγλικά.

Download PDF

Download our Sustainable Building Design Services Key Facts.

Download PDF

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ SONAE SIERRA

Υποβολή ερωτήσεων και αιτημάτων