Δέσμευση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

α. Η Δέσμευσή μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Sonae Sierra SGPS, S.A. θα επεξεργάζεται πάντα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών (Χρήστες) του ιστότοπού της με τρόπο υπεύθυνο, δίκαιο και διαφανή. Αυτή η δέσμευση αποτελεί μέρος των καθημερινών σχέσεων που διατηρούμε με τους επενδυτές, τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους προμηθευτές μας. Η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια των δεδομένων που παρέχονται σε εμάς αποτελούν μία από τις προτεραιότητές μας.

Είμαστε ξεκάθαροι αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και περιορίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στον απολύτως αναγκαίο βαθμό. Σας ενημερώνουμε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα και για ποιούς σκοπούς και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, υιοθετώντας ως αρχή τις βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται, διαβιβάζονται ή διαγράφονται από άλλα πρόσωπα, που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα εκ μέρους μας, απαιτούμε το ίδιο επίπεδο προστασίας και ασφάλειας.

β. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος

Η εταιρεία SONAE SIERRA SGPS, S.A., με έδρα: Lugar do Espido, Via Norte, 4470-177 Maia, που είναι εγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο με εταιρικό φορολογικό αριθμό και αριθμό εγγραφής 502 290 811, με μετοχικό κεφάλαιο €162,244,860, εφεξής αποκαλούμενη εν συντομία ως Sonae Sierra, είναι – κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων και άλλων ισχύοντων νόμων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε χώρες, όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, – Υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμονται τη στιγμή της εγγραφής και της πλοήγησης σε αυτόν τον ιστότοπο.

γ. Προσωπικά Δεδομένα που μπορούμε να συλλέξουμε

Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς και οι οποίες επιτρέπουν την άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή σας.

Ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση από φυσικά άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών. Δεν επεξεργαζόμαστε εις γνώση μας και ηθελημένα προσωπικά δεδομένα παιδιών. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα παιδιών θα προχωρήσουμε άμεσα στη διαγραφή τους. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν γνωρίζετε ότι έχουμε συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών.

Όταν υποβάλλετε ένα μήνυμα στον ιστότοπό μας, θα συλλέξουμε ως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, το όνομά σας, τη διεύθυνση του email σας και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Σε περίπτωση που κατά το αίτημά σας μας κοινοποιήσετε και άλλα προσωπικά δεδομένα, το κάνετε οικειοθελώς, καθώς αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι απαραίτητα.

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι ούτε νομική ούτε συμβατική υποχρέωση και εάν δεν παρέχετε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας απαντήσουμε.

δ. Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την παροχή πληροφοριών ως απάντηση σε αιτήματα που μας απευθύνετε μέσω του ιστοτόπου.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στον ιστότοπό μας, βάσει της συγκατάθεσής σας τη στιγμή που μας απευθύνετε ένα αίτημα.

ε. Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τη χρονική περίοδο που είναι απαραίτητη για να απαντήσουμε στα αιτήματά σας και να ικανοποιήσουμε νομικές υποχρεώσεις.

Αφότου λήξει η περίοδος αποθήκευσης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα ανωνυμοποιηθούν ή θα καταστραφούν/διαγραφούν με ασφαλή τρόπο.

στ’ Σε ποιον μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Για να απαντήσουμε στα αιτήματά σας, ενδέχεται να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Sonae Sierra που δραστηριοποιούνται σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες χώρες πραγματοποιούνται μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Απαιτούμε από όλες τις εταιρείες να έχουν επαρκή μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Όταν απαιτείται εκ του νόμου, ίσως χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρχές.

ζ. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Σύμφωνα με τον νόμο έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε:

  1. Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς
  2. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
  3. Να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει σε κάποιο τρίτο πρόσωπο
  4. Να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
  5. Να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
  6. Την παύση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία
  7. Τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
  8. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσής σας πριν την ανάκληση.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για τυχόν ερωτήματα που έχετε αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους:

- online συμπληρώνοντας τη φόρμα.
- μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση: dataprotection@sonaesierra.com.

Μπορείτε να υποβάλετε παράπονο στην εποπτική αρχή.

η. Ενημερώσεις για αυτή τη Δέσμευση

Αυτή η Δέσμευση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να ενημερώνεται τακτικά, για το οποίο θα παρέχουμε σχετική ενημέρωση.

Ημερομηνία Έκδοση Γλώσσα Σχόλια
23.11.2018 0.1 Ελληνικά Αρχική έκδοση