Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων

Η Sonae Sierra, με εμπειρία πάνω από 30 χρόνια στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, έχει διαχειριστεί διάφορα ακίνητα εμπορικού ενδιαφέροντος.

Το τμήμα Διαχείρισης Επενδύσεων της Sierra έχει αποκτήσει ευρεία γνώση και εμπειρία στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων διαφοροποιημένων τυπολογιών εμπορικών κέντρων σε διαφορετικές χώρες και υπό διαφορετικές οικονομικές συνθήκες. Μπορούμε να αναπτύξουμε στρατηγικά επιχειρηματικά σχέδια περιουσιακών στοιχείων και να αποδεσμεύσουμε την αξία μέσω εκμίσθωσης, ανακαίνισης ή ανάπτυξης. Κάθε υπηρεσία είναι εξατομικευμένη για να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες κάθε περιουσιακού στοιχείου και επενδυτή, ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή κερδοφορία.
Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια στρατηγική προσέγγιση σε σχέση με το περιουσιακό στοιχείο, παρέχοντας δράσεις ελέγχου κινδύνων και προσφέροντας ισχυρές επενδυτικές αποδόσεις ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τα έξοδα.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων

  • Προσδιορισμός και υλοποίηση ευκαιριών δημιουργίας αξίας μέσω πρωτοβουλιών επέκτασης, ανακαίνισης και επανατοποθέτησης.
  • Ευκαιρίες επένδυσης και εκποίησης
  • Συντονισμός πωλήσεων και εξαγορών (δέουσας επιμέλειας και εκτέλεσης συναλλαγών)
  • Στρατηγική επενδύσεων και συμβουλευτικές υπηρεσίες (νομικές, φορολογικές, χρηματοοικονομικές, ασφαλιστικές, κ.λπ.)
  • Μακροπρόθεσμα επιχειρηματικά σχέδια (ανάλυση διατήρησης και πώλησης)
  • Παγκόσμια ευθύνη για το ακίνητο
  • Διαχείριση της νομικής οντοτήτας στην οποία ανήκει το ακίνητο

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ;

Επικοινωνήστε μαζί μας. Η ομάδα μας είναι πάντοτε πρόθυμη να σας εξυπηρετήσει!