Υπηρεσίες Διαχείρισης Επενδύσεων

Σχεδιάζουμε. Δημιουργούμε. Επανατοποθετούμε. Ανακαινίζουμε. Εκμισθώνουμε. Διαχειριζόμαστε. Προσφέρουμε Υπηρεσίες Διαχείρισης Επενδύσεων. Δημιουργούμε αξία.

Σχετικά με μας

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επενδύσεων της Sierra παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων εξαιρετικού επιπέδου για ένα χαρτοφυλάκιο ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία σε όλη την Ευρώπη με ιδιαίτερο επίκεντρο σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.

Η ομάδα μας απαρτίζεται από επαγγελματίες με ευρεία εμπειρία άνω των 15 χρόνων στην αγορά ακινήτων, οι οποίοι μπορούν να αναγνωρίσουν και να εφαρμόσουν ευκαιρίες δημιουργίας αξίας σε όλο το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, παρέχοντας υψηλές αποδόσεις στα κεφάλαια ή στις μεμονωμένες επενδύσεις που διαχειρίζεται η Sonae Sierra. Έχουμε ευρεία γνώση και ορθά ενημερωμένη αντίληψη των παραγόντων κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα των έργων και την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που διαχειριζόμαστε. Αυτό μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για τη μείωση τέτοιων κινδύνων και να ελαχιστοποιούμε τις επιπτώσεις πιθανών αρνητικών εξωτερικών παραγόντων.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων της Sonae Sierra, οι οποίες περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Περιουσίας, τη Διαχείριση Κεφαλαίων και Χαρτοφυλακίου και τη Στρατηγική και Συμβουλευτική Πωλήσεων, Εξαγορών και Επενδύσεων, είναι εξατομικευμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε έργου ή επενδυτή με τρόπο που επιτρέπει τη μεγιστοποίηση πιθανών προνομίων για τους πελάτες μας και τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων και της κερδοφορίας.

Γιατί είμαστε ο συνεργάτης της επιλογής;

  • Η καινοτόμος και διεπιστημονική προσέγγιση της Sonae Sierra, επιτρέπει τη μεγιστοποίηση απόδοσης της επένδυσης για διαφορετικούς συνεργάτες και πελάτες.
  • Προορατική διαχείριση κινδύνων σε συνδυασμό με εξατομικευμένες στρατηγικές που αποδεσμεύουν την αξία και ενισχύουν τη μελλοντική ανάπτυξη σε σχέση με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων, υπό το ευρύ πρίσμα μακροοικονομικών καταστάσεων.
  • Ως συνεπενδυτής, είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ευθυγράμμιση συμφερόντων.
  • Παρέχουμε λεπτομερή αναφορά σε τακτική βάση με πλήρεις και ξεκάθαρες πληροφορίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας.

Η φήμη μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την ακεραιότητα και το πάθος. Είμαστε ο συνεργάτης της επιλογής σας.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Επενδύσεων

Τα Διαπιστευτήριά μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Pedro Caupers Chief Investment Officer and Board Director

 
 

João Lélis Funds Manager


Alexandre Fernandes Head of Asset Management, Europe


Manuel Morete Head of Asset Management, Portugal


Alexandre Pessegueiro Head of Asset Management, Spain


Christian Riedel Head of Asset Management, Germany and Italy


Vitor Duarte Manager Alternative Funds and Business Development


Θάνος Ευθυμιόπουλος Head of Asset Management, Romania and Greece


Elsa Monteiro Sustainability Services


Marcus Arildsson Capital Raising and Investor Relations


ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ;

Επικοινωνήστε μαζί μας. Η ομάδα μας είναι πάντοτε πρόθυμη να σας εξυπηρετήσει!