Αδειοδότηση και Αστικός Σχεδιασμός

Μάθετε περισσότερα για τις Υπηρεσίες Αδειοδότησης και Αστικού Σχεδιασμού

Η Ομάδα που διαθέτουμε είναι εξαιρετικά έμπειρη σε θέματα αδειοδότησης και αστικού σχεδιασμού, με ευρεία τεχνική και νομική γνώση για όλα τα είδη των έργων. Δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης διαδικασιών αδειοδότησης και αποτελεσματικότητας σε διοικητικά ζητήματα έργων.

Υπηρεσίες Αδειοδότησης και Αστικού Σχεδιασμού

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και αξιολόγησης του χώρου
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικής
  • Αστική, τουριστική και εμπορική αδειοδότηση – Συντονισμό αξιολόγησης αδειοδότησης με τον πελάτη, τις ομάδες αρχητεκτονικού και μηχανικού σχεδιασμού και εξωτερικούς φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες νομοθεσίας και αδειοδότησης σε όλες τις φάσεις του έργου
  • Αστικό σχεδιασμό δέουσας επιμέλειας
  • Δημόσιες έρευνες

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ;

Επικοινωνήστε μαζί μας. Η ομάδα μας είναι πάντοτε πρόθυμη να σας εξυπηρετήσει!