Διαχείριση Ανάπτυξης

Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες Διαχείρισης Ανάπτυξης

Με ευρεία εμπειρία -στη διαχείριση έργων σε πολλές χώρες και περιβάλλοντα, η Sonae Sierra έχει αποκτήσει αποκλειστικές δεξιότητες που εξασφαλίζουν στους πελάτες και συνεργάτες μας την αποδοτικότητα κόστους την τήρηση των προθεσμιών και την υψηλή επίδοση καθ’ όλη τη διαδικασίας ανάπτυξης.

Όλα τα έργα ανάπτυξης παρουσιάζουν μοναδικές προκλήσεις τις οποίες είμαστε σε θέση να υπερπηδήσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε. Ένα νέο έργο ανάπτυξης απαιτεί υψηλό επίπεδο συντονισμού μεταξύ των διαδικασιών σχεδιασμού, κατασκευής και εκμίσθωσης. Αναφορικά με την επέκταση ή την ανακαίνιση, είναι σημαντικό να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην επίδοση του εν λειτουργία ακινήτου.

Η διεπιστημονική μας ομάδα απαρτίζεται από ειδικούς που έχουν βαθιά γνώση και ευρεία εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Βασίζονται σε μια έμπειρη ομάδα Διευθυντών Ανάπτυξης που διαχειρίζεται όλες τις σημαντικές εργασίες και διασφαλίζει την έγκαιρη παράδοση των έργων, εντός του προϋπολογισμού, και η οποία πληροί όλες τις απαιτήσεις πελατών, μισθωτών και επενδυτών.

Η ομάδα διευθύνεται από τον Υπεύθυνο Ανάπτυξης, ο οποίος έχει την υποστήριξη των ομάδων σχεδιασμού, μηχανικών, μάρκετινγκ, εκμίσθωσης, λειτουργίας, νομικών συμβούλων και οικονομολόγων.

Η καλύτερη ανάπτυξη του οράματος του πελάτη μας.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ανάπτυξης

 • Παγκόσμια επίβλεψη
 • Γενικός σχεδιασμός
 • Υποστήριξη πελάτη και συμβουλευτική
 • Συντονισμός κατά την ανάπτυξη των τομέων χρηματοδότησης , εκμίσθωσης, μάρκετινγκ, δημοσίων σχέσεων και του νομικού τμήματος
 • Παρακολούθηση κατασκευής
 • Έλεγχος επένδυσης
 • Υπηρεσίες μηχανικών για τεχνικές προδιαγραφές σε όλους τους τομείς του έργου: κατασκευές, μηχανολογικές & ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φύλαξη, ασφάλεια, εγκαταστάσεις ήχου και φωτισμού.
 • Τεχνικές απαιτήσεις για μισθωτές
 • Παράδοση στην ομάδα διαχείρισης του ακινήτου
 • Διαχείριση Έργου και Κατασκευής
 • Συμβάσεις αναδόχων και προμηθευτών
 • Συντονισμός έργου
 • Επίβλεψη χώρου
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού
 • Συντονισμός διαρρύθμισης καταστημάτων

Διαχείριση Έργου και Κατασκευής

 • Συμβάσεις αναδόχων και προμηθευτών
 • Συντονισμός έργου
 • Επίβλεψη χώρου
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού
 • Συντονισμός διαρρύθμισης μισθωτών

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΑΝΑΠΤΥΞΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας. Η ομάδα μας είναι πάντοτε πρόθυμη να σας εξυπηρετήσει!