Νέα

Ενημέρωση ΜΜΕ

Ο Ενημερωτικός Φάκελος της Sonae Sierra περιέχει τις πιο σχετικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων όλων των εμπορικών κέντρων στα οποία παρέχουμε υπηρεσίες.

Download PDF